(+420) 270 007 700 | info@saspa.cz

Mgr. Daniel Cao

Advokát, partner kanceláře
Home Mgr. Daniel Cao

První praktické zkušenosti s advokacií a soudy získal již během studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, které absolvoval v roce 2012. Vedle koncipientské praxe přednášel na Fakultě podnikatelské VUT předměty obchodního práva pro ekonomy v anglickém jazyce. Advokátní zkoušku složil v roce 2015 s vyznamenáním. V advokátní kanceláři ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s. působil již od roku 2014 jako koncipient, poté trvale spolupracující advokát, a od roku 2017 jako partner. Aktivně poskytuje právní poradenství pro bono v oblasti ochrany zvířat, kde se významně podílel na úspěšném legislativním procesu. Právní služby poskytuje v českém, anglickém a slovenském jazyce.

cao@saspa.cz

Specializace

občanské právo se zaměřením na smluvní závazkové vztahy a civilní proces
nemovitostní právo
softwarové právo
ochrana osobních údajů