Transakce

Poskytneme Vám komplexní právní služby při uzavírání obchodních, nemovitostních a dalších smluvních vztahů. Provedeme Vás jednáními s protistranou a připravíme smluvní dokumentaci. Dohlédneme na řádnou realizaci uzavřených smluv.

Pečlivě zvažujeme, zdali je v textu smlouvy vhodnější spojka „a“ či „nebo“.

Zároveň si však uvědomujeme, že jakkoli jsou perfektní formulace důležité, konečný efekt je důležitější.

Korporace

Založíme pro Vás společnost dle Vašich potřeb a požadavků. Poradíme Vám při její následné správě a plnění zákonných povinností. Zajistíme provedení případných změn 
ve společnosti, od převodu podílů po fúzi či rozdělení.

Můžete se spolehnout, že pro nalezení správné cesty a Vaši podporu uděláme vše.

Nejdůležitější je pro nás vědomí, že jsme pro úspěch klienta udělali maximum.

.

Spory

Zbytečným sporům umíme předcházet. Není-li však smírné řešení možné, kvalifikovaně Vás zastoupíme ve všech fázích řízení před správními orgány a soudy, včetně Nejvyššího soudu či Ústavního soudu ČR.

Naše snaha a odhodlání pomoci končí až momentem, kdy je klient spokojený.

Dílčí neúspěch neznamená rezignaci, ale impuls k hledání dalších možností.

.

Analýzy

Nalezneme odpovědi na Vaše právní otázky. Provedeme právní zhodnocení konkrétní situace, identifikujeme možné problémy a navrhneme jejich nejvhodnější řešení. Bude-li se Vám navržené řešení líbit, pomůžeme s jeho implementací.

Univerzita nám poskytla základní právní vzdělání, mnohaletá praxe znalosti a zkušenosti.

Stále nás baví poznávat právo v celé jeho složitosti.

ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s.

ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s. byla ve své stávající podobě založena v roce 2012 a své právní služby tak poskytuje kontinuálně již déle než osm let. Zkušenosti členů advokátní kanceláře ale toto relativně krátké období značně přesahují. V jejím týmu se snoubí letité zkušenosti zakladatele advokátní kanceláře, JUDr. Drahomíra Šachty, který v advokacii úspěšně působí již tři dekády, s dynamickým přístupem mladších společníků, jimž je blízký rychlý rytmus současné informační společnosti.

V zájmu poskytnutí komplexního právního servisu spolupracuje advokátní kancelář s odborníky z různých oblastí s právem úzce souvisejících – daňovými poradci, účetními experty, auditory, patentovým znalcem, soudními znalci a překladateli. Přínosem pro efektivitu poskytovaných služeb je bezpochyby také dlouholetá blízká spolupráce advokátní kanceláře s notářským úřadem sídlícím na stejné adrese jako advokátní kancelář.

ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s. poskytuje své služby v českém, slovenském a anglickém jazyce.