Mgr. Daniel Cao

Mgr. Daniel Cao

První praktické zkušenosti s advokacií a soudy získal již během studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, které absolvoval v roce 2012. Vedle koncipientské praxe přednášel na Fakultě podnikatelské VUT předměty obchodního práva pro ekonomy v anglickém jazyce. Advokátní zkoušku složil v roce 2015 s vyznamenáním. V advokátní kanceláři ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s. působil…

Read More