(+420) 270 007 700 | info@saspa.cz

JUDr. Jan Špaček

Advokát, partner kanceláře
Home JUDr. Jan Špaček

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 2001. Na toto studium navázal složením státní rigorózní zkoušky v roce 2004.
Do advokacie vstoupil krátce po studiích v roce 2003. Již od počátku spojil svou profesní kariéru s JUDr. Drahomírem Šachtou, který se stal jeho školitelem a mentorem. Jako advokátní koncipient působil nejprve v advokátní kanceláři Šachta, Zmeškal a partneři, později pak ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. Členem České advokátní komory se stal v roce 2006. Jako samostatný advokát nadále trvale spolupracoval s advokátní kanceláří ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., později přejmenovanou na MSB Legal, v.o.s. Tuto kancelář opustil v roce 2012 a stal se spolu s JUDr. Drahomírem Šachtou zakládajícím společníkem ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s.
Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

spacek@saspa.cz

Specializace

obchodní právo se zaměřením na smluvní závazkové vztahy a právo hospodářské soutěže
právo duševního vlastnictví se zaměřením na autorské právo a ochranné známky
nemovitostní právo