Korporace

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jsou akciové a evropské společnosti bez zbytečného odkladu po svém vzniku (a dále průběžně) povinny uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, údaje, které jsou tyto společnosti povinny uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy. Mezi povinně zveřejňované údaje patří zejména oznámení o konání valné hromady společností či některé účetní dokumenty